Vilkår og betingelser

  • Alle kursbestillinger er bindende.
  • Kursavgift faktureres fortløpende etter bestilling. Dersom avgiften ikke betales innenfor gitte betalingsbetingelser påløper renter og gebyrer etter gjeldene regelverk.
  • Betalingsbetingelser for bedrifter er 10 dager dersom ikke annet er avtalt.
  • Betalingsbetingelser for privatpersoner er innen kursdatoen, kvittering for betalt kursavgift må kunne fremlegges ved forespørsel.
  • Ved manglende betaling kan godkjent kompetansebevis trekkes tilbake.
  • Ved pålogging/oppmøte senere enn 15 minutter etter kursstart, blir kurset ikke godkjent.
  • Kursbevis utstedes på grunnlag av informasjon oppgitt ved bestilling, Kursjentene er ikke ansvarlig for oppgitt informasjon.
  • Kompetansebevis er personlig, ved tap vil eier selv måtte erstatte dette.